Chính sách hoàn trả

Chính sách hoàn trả

Hàng hóa vận chuyển từ Geumsan.com, có thể được trả lại trong vòng 6 ngày nhận được lô hàng.

 Vì tính chất của hàng hóa UPS bị hư trong quá trình vận chuyển, ngoại trừ khi nó được đổi và sẽ không trả lại.
• Sản phẩm khi có vấn đề với nội dung bên trong, xin vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng.
Dịch vụ khách hàng: 1-714-442-0679 GEUMSAN / JD SYSTEM CORP.
• Khi gửi hàng hóa để đổi, hoàn trả, thông tin người mua, xin hãy điền chính xác (nếu người mua điền thông tin không chính xác thì vận chuyển có thể sẽ chậm trễ.)
Việc trả lại và hoàn lại tiền hàng hóa bị hư trong quá trình vận chuyển.

 Địa chỉ gửi trả :
GEUMSAM / JD SYSTEM CORP.
9580 Garden Grove Bl, # 300 D
Garden Grove, CA 92844
1-714-442-0679

• in liên hệ để tham khảo ý kiến trước khi đổi và hoàn tiền.
• Ịch vụ khách hàng: 1-714-442-0679 GEUMSAN / JD SYSTEM CORP.
• àng hóa bị khiếm khuyết khi trở về, nếu vận chuyển sẽ được chịu bởi người bán. (Xin đừng để hàng hóa và chi phí trong quá trình vận chuyển đổi trả trở thành trách nhiệm của khác hàng.)
• Yêu cầu mua hàng ngoài sản phẩm trong kho thì cho biết lý do, khi không cần phải thông báo cho khách hàng về việc đó

 Việc hoàn tiền không bao gồm phí vận chuyển và tháo dỡ được in trên phiếu đóng gói hay hóa đơn. Phí vận chuyển cho tất cả hoàn trả phải được trả trước và đảm bảo bởi bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất hay hư hỏng nào về phần cứng trong khi vận chuyển. Chúng tôi không bảo đảm rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng hóa trả lại.

 Xin lưu ý rằng hoàn tiền được chấp nhập có thể mất đến 7 ngày để tiến hành.

Call Now Button