Trà hồng sâm phồng KƯMSAM 2g (0.071oz) × 20 gói, tổng cộng 40g (1.41oz)/Set
Trà hồng sâm phồng 2g (0.071oz) × 20 gói, tổng cộng 40g (1.41oz)/Set, mỗi hộp nhỏ gồm 10 gói 20g (0.705oz) × 2 hộp. Một set có thể uống trong 20 ngày. • Tên sản phẩm: Trà hồng sâm phồng...
$100.00
You have successfully subscribed!
This email has been registered

Select language